Crezu – Vay siêu tốc lên đến 10.000.000 VND

Crezu – Vay siêu tốc lên đến 10.000.000 VND
Ảnh chụp màn hình của trang web:https://crezu.vn, tác giả của trang web:Fininity Ltd, ảnh chụp màn hình được sử dụng thay cho giấy phép hợp pháp.

Crezu

  • Hạn mức: từ 500.000 – 10.000.000 VND
  • Thời hạn vay: 4 - 12 tháng
  • Duyệt vay trong vòng: 14 phút

Thêm thông tin Quảng cáo

Crezu Nhận xét

Tổng quan nhanh

  • Hạn mức: từ
  • Thời hạn vay: 4 - 12 tháng

Crezu bảng trả nợ

Các khoản vay cho khách hàng mới không có hoa hồng!

Số tiền vay Phí Tổng số tiền phải trả Thời hạn vay
500.000 VND 124.000 VND 624.000 VND 4 tháng
Crezu máy tính Quảng cáo

Một ví dụ tượng trưng

Số tiền vay: 500.000 VND. Phí 124.000 VND. Tổng số tiền bạn phải trả 624.000 VND. Thời hạn vay 4.tháng.

Crezu kinh nghiệm và thảo luận

Crezu kinh nghiệm

Hãy kể cho chúng tôi nghe về kinh nghiệm của bạn với Crezu tại địa chỉ email info@chovayhapdan.vn và chúng tôi sẽ đưa nó vào cuộc thảo luận của chúng tôi mà không công bố danh tính.


Crezu có phải lừa đảo không?

Không. Sản phẩm hoàn toàn tốt và không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì bị ẩn. Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thực sự cung cấp các khoản vay này.

LÊ THỊ PHƯƠNG CHI LÊ THỊ PHƯƠNG CHI(LinkedIn)
Tôi là một copywriter tự do trong lĩnh vực tài chính và cũng là một dịch giả chuyên về lĩnh vực tài chính, Tiền điện tử và Công nghệ. Mas thông tin...