Vay thế chấp

    Vay thế chấp ngân hàng: Ở đâu có lãi suất thấp nhất?

Vay thế chấp là hình thức cho vay phổ biến yêu cầu người vay cần có tài sản đảm bảo có giá trị, như bất động sản, xe cộ, sổ đỏ…

Khác ATM Online

6.000.000 ₫
Số tiền vay 3.000.000 ₫ - 6.000.000 ₫
Lãi 12 %
Kỳ hạn 92 - 183 ngày

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 3.000.000 – 6.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 92 - 183 ngày
 • Duyệt vay trong vòng: 3 phút

Điều khoản cho vay

 • Độ tuổi từ 18+
 • CMND còn hiệu lực
 • Có thu nhập ổn định

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty ATM Online

Vay từ 3.000.000 ₫ với lãi suất từ 12 % KhácQuảng cáo
15.000.000 ₫
Số tiền vay 500.000 ₫ - 15.000.000 ₫
Lãi 0 %
Kỳ hạn 7 - 30 ngày

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 500.000 – 15.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 7 - 30 ngày
 • Duyệt vay trong vòng: 15 phút

Điều khoản cho vay

 • Dịch vụ Tamo.vn phục vụ đối tượng khách hàng là người Việt Nam
 • Trong độ tuổi từ 20 - 60 tuổi
 • Có việc làm thu nhập ổn định

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SOFI SOLUTIONS

Vay từ 500.000 ₫ với lãi suất từ 0 % KhácQuảng cáo
10.000.000 ₫
Số tiền vay 500.000 ₫ - 10.000.000 ₫
Lãi 10 %
Kỳ hạn 7 - 30 ngày

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 500.000 – 10.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 7 - 30 ngày
 • Duyệt vay trong vòng: 5 phút

Điều khoản cho vay

 • Dịch vụ Tamo.vn phục vụ đối tượng khách hàng là người Việt Nam
 • Có việc làm thu nhập ổn định

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty Công Ty TNHH Gofingo Việt Nam

Vay từ 500.000 ₫ với lãi suất từ 10 % KhácQuảng cáo
10.000.000 ₫
Số tiền vay 1.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
Lãi 54,5 %
Kỳ hạn 1 tháng

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 1.000.000 – 10.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 1 tháng
 • Duyệt vay trong vòng: 15 phút

Điều khoản cho vay

 • Công dân Việt Nam có CMND hoặc hộ chiếu hợp lệ
 • Độ tuổi: từ 22 đến 60
 • Tình trạng công việc: Công việc hiện tại tối thiểu 3 tháng
 • Khu vực hỗ trợ: Tất cả địa phương trên toàn quốc

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty TNHH ROBOCASH VIỆT NAM

Vay từ 1.000.000 ₫ với lãi suất từ 54,5 % KhácQuảng cáo
3.000.000 ₫
Số tiền vay 600.000 ₫ - 3.000.000 ₫
Lãi 0 %
Kỳ hạn 10 - 90 ngày

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 600.000 – 3.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 10 - 90 ngày
 • Duyệt vay trong vòng: 15 phút

Điều khoản cho vay

 • Công dân Việt Nam có CMND hoặc hộ chiếu hợp lệ
 • Tình trạng công việc: Công việc hiện tại tối thiểu 3 tháng
 • Khu vực hỗ trợ: Tất cả địa phương trên toàn quốc

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty Công ty TNHH CAPITAL SOLUTION

Vay từ 600.000 ₫ với lãi suất từ 0 % KhácQuảng cáo

F88

F88 5
1.000.000.000 ₫
Số tiền vay 1.000.000 ₫ - 1.000.000.000 ₫
Lãi 10 %
Kỳ hạn 7 - 60 tháng

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 1.000.000 – 1.000.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 7 - 60 tháng

Điều khoản cho vay

 • CMND/ Hộ Chiếu (bản công chứng)
 • Đăng ký xe
 • Sổ đăng kiểm xe ô tô

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty F88

Vay từ 1.000.000 ₫ với lãi suất từ 10 % KhácQuảng cáo
1.000.000.000 ₫
Số tiền vay 10.000.000 ₫ - 1.000.000.000 ₫
Lãi 9 %
Kỳ hạn 6 - 60 tháng

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 1.000.000 – 1.000.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 6 - 60 tháng
 • Duyệt vay trong vòng: 15 phút

Điều khoản cho vay

 • Bạn từ 21 đến 70 tuổi
 • Thu nhập hàng tháng từ 2 triệu trở lên

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty TPBank

Vay từ 10.000.000 ₫ với lãi suất từ 9 % KhácQuảng cáo
500.000.000 ₫
Số tiền vay 1.000.000 ₫ - 500.000.000 ₫
Lãi 1 %
Kỳ hạn 1 - 300 tháng

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 1.000.000 – 500.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 1 - 300 tháng
 • Duyệt vay trong vòng: 24 h

Điều khoản cho vay

 • Công dân Việt Nam có CMND hoặc hộ chiếu hợp lệ
 • Độ tuổi: từ 18 đến 60

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam

Vay từ 1.000.000 ₫ với lãi suất từ 1 % KhácQuảng cáo

ACB

ACB 5
1.000.000.000 ₫
Số tiền vay 1.000.000 ₫ - 1.000.000.000 ₫
Lãi 9 %
Kỳ hạn 6 - 60 tháng

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 1.000.000 – 1.000.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 6 - 60 tháng
 • Duyệt vay trong vòng: 24 h

Điều khoản cho vay

 • Bạn từ 21 đến 70 tuổi
 • Thu nhập hàng tháng từ 2 triệu trở lên

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty Asia Commercial Bank

Vay từ 1.000.000 ₫ với lãi suất từ 9 % KhácQuảng cáo
1.000.000.000 ₫
Số tiền vay 1.000.000 ₫ - 1.000.000.000 ₫
Lãi 11 %
Kỳ hạn 6 - 36 tháng

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 1.000.000 – 1.000.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 6 - 36 tháng
 • Duyệt vay trong vòng: 15 phút

Điều khoản cho vay

 • Tuổi từ 22 đến 60, và
 • Sống và làm việc tại Việt Nam và
 • Có việc làm thu nhập ổn định

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty TMCP Sài Gòn Thương Tína

Vay từ 1.000.000 ₫ với lãi suất từ 11 % KhácQuảng cáo
100.000.000 ₫
Số tiền vay 1.000.000 ₫ - 100.000.000 ₫
Lãi 10 %
Kỳ hạn 6 - 36 tháng

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 1.000.000 – 100.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 6 - 36 tháng
 • Duyệt vay trong vòng: 15 phút

Điều khoản cho vay

 • Độ tuổi từ 18+
 • CMND còn hiệu lực
 • Có thu nhập ổn định

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty Vietnam Technological and Commercial Joint Stock Bank

Vay từ 1.000.000 ₫ với lãi suất từ 10 % KhácQuảng cáo
5.000.000 ₫
Số tiền vay 1.000.000 ₫ - 5.000.000 ₫
Lãi 1,5 %
Kỳ hạn 7 - 60 ngày

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức vay, 1.000.000 đ – 5.000.000 đ
 • Thời hạn vay, 7 - 60 ngày

Điều khoản cho vay

 • Phải là công dân của nước Việt Nam
 • Giấy tờ hợp lệ

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty CashCat VN

Vay từ 1.000.000 ₫ với lãi suất từ 1,5 % KhácQuảng cáo
70.000.000 ₫
Số tiền vay 10.000.000 ₫ - 70.000.000 ₫
Lãi 1,35 %
Kỳ hạn 1 - 36 tháng

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức vay, 10.000.000 đ – 70.000.000 đ
 • Thời hạn vay, 1 - 36 tháng

Điều khoản cho vay

 • Phải là công dân của nước Việt Nam
 • Giấy tờ hợp lệ

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty Tòa nhà FE Credit

Vay từ 10.000.000 ₫ với lãi suất từ 1,35 % KhácQuảng cáo

    Vay thế chấp ngân hàng: Ở đâu có lãi suất thấp nhất?

Ngân hàng nào cũng đều có dịch vụ vay thế chấp, với mức lãi suất, thời hạn cho vay đa dạng để khách hàng dễ lựa chọn. Vì thế, tìm ngân hàng cho vay thế chấp không hề khó, song vay ngân hàng nào là câu hỏi luôn được nhiều người quan tâm. 

1. Thế nào là vay thế chấp?

 Vay thế chấp là hình thức vay sử dụng tài sản có giá trị, hiện đang sở hữu để làm bảo lãnh xin vay một khoản nhất định tại ngân hàng. Trong thời gian vay tiền, ngân hàng sẽ sở hữu số tài sản thế chấp tạm thời và chỉ trả lại cho người vay khi họ thanh toán đủ nợ và tiền lãi. Nếu người vay không chi trả đủ số nợ đúng thời hạn, ngân hàng sẽ tịch biên và thanh lý số tài sản đó để bù lỗ. 

 Thông thường, các khoản vay thế chấp thường phục vụ cho các mục đích tiêu dùng, mua nhà mới, đầu tư kinh doanh. Phía ngân hàng sẽ đưa ra mức lãi suất, thời hạn vay, số tiền vay…; còn phía đi vay sẽ phải chứng minh được giá trị của tài sản thế chấp, hồ sơ vay đầy đủ thủ tục, có giấy tờ, mục đích vay đầy đủ, và dùng tiền minh bạch.

2. Các gói vay thế chấp phổ biến

 Đây là gói hỗ trợ vay vốn cho các doanh nghiệp, khách hàng cá nhân hay hộ kinh doanh đang có nhu cầu phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh. Với gói vay này, khách hàng có thể sử dụng bất động sản, hàng hóa có giá trị để làm tài sản thế chấp với ngân hàng. Trong trường hợp doanh nghiệp không trả được nợ, ngân hàng sẽ lấy tài sản đó để trừ nợ.

 Với gói vay này, khách hàng có thể sử dụng chính ngôi nhà đang dự định mua, bất động sản, giấy tờ, ô tô… để làm tài sản thế chấp. Với gói vay này, khách hàng có thể sử dụng cho các mục đích:

 Nếu dùng ngôi nhà định mua làm tài sản đảm bảo, khách hàng cần cung cấp sổ đỏ, sổ hồng hoặc hợp đồng mua bán nhà cho ngân hàng. 

 Khách hàng có thể dùng chính chiếc xe mình định mua làm tài sản đảm bảo. Hiện nay, ngân hàng đang hỗ trợ cho vay thế chấp với sản phẩm ô tô mới 100% và ô tô cũ dưới 7 năm. Ô tô mới sẽ được hỗ trợ khoản vay tối đa 85% giá trị của xe ban đầu. Trong thời hạn vay, ngân hàng sẽ giữ lại giấy tờ xe. Nếu không trả được nợ, ngân hàng sẽ gán xe để thanh lý trừ nợ.

3. Đặc điểm lãi suất của các ngân hàng

 Khi lựa chọn vay thế chấp, mức lãi suất cho vay tại các ngân hàng luôn là yếu tố được quan tâm hàng đầu. Lãi suất càng thấp, người vay càng có lợi. Tuy nhiên, theo các chuyên gia tài chính, lãi suất cho vay thế chấp thường bị tác động bởi lãi suất của Ngân hàng Nhà nước và lãi suất thị trường.

Các ngân hàng lớn thường được người vay lựa chọn, như BIDV, Vietinbank, Vietcombank…Bên cạnh đó, các ngân hàng cổ phần khác như VPBank, MB Bank, VIB, Sacombank… cũng không kém cạnh khi đưa ra mức lãi suất khá cạnh tranh đi kèm ưu đãi hấp dẫn, hỗ trợ và giải ngân nhanh chóng để thu hút khách hàng. Song, mức đáo hạn muộn, phí thanh toán nợ trước hạn khá cao nên người vay cần chú ý. 

Ngân hàng

Mức vay tối đa

Lãi suất năm

Thời hạn vay

Vietcombank

70% giá trị bất động sản

0.073

15 năm

Viettinbank

80% nhu cầu giá trị vay

0.07

7 năm

BIDV

100% giá trị bất động sản

0.07

20 năm

TP Bank

90% giá trị nhà

0.039

20 năm

VIB

80% giá trị bất động sản

0.079

240 tháng

ACB

Linh hoạt

0.08

 

Techcombank

Tối đa 19 tỷ đồng

0.1035

25 năm

MB

90% nhu cầu khoản vay

0.08

 

VPBank

100% nhu cầu vay

0.0699

 

HSBC

70% giá trị nhà đất

0.0749

20 năm

(Bảng cập nhật mức vay lãi suất mới nhất 10 ngân hàng hiện nay)

Tóm lại, nên chọn vay ngân hàng nào?

 Lãi suất là yếu tố quan trọng hàng đầu khi đi vay, nhưng không phải cứ mức lãi suất thấp nhất thì nên vay vì nó còn tiềm ẩn nhiều vấn đề bất cập về sau cho người vay, có thể là hạn chế khoản vay, đi kèm theo phí dịch vụ nào đó, hay thời gian đáo hạn ngắn… Vì vậy, để chọn được ngân hàng cho vay thế chấp phù hợp, người vay cần lưu ý các điểm sau:

 Ngoài ra, người vay cũng nên nhờ người có chuyên môn tư vấn thêm để lựa chọn được gói vay thế chấp với mức lãi suất phù hợp nhất. 


Vay thế chấp ngân hàng: Ở đâu có lãi suất thấp nhất? Xếp hạng: 4.5/5 từ 793 bình chọn.
LÊ THỊ PHƯƠNG CHI LÊ THỊ PHƯƠNG CHI(LinkedIn)
Tôi là một copywriter tự do trong lĩnh vực tài chính và cũng là một dịch giả chuyên về lĩnh vực tài chính, Tiền điện tử và Công nghệ. Mas thông tin...

Nhà điều hành

So sánh khoản vay Chovayhapdan.vn:
double technology s.r.o., VAT: CZ08695717
Công ty không phải là nhà cung cấp của bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Giới thiệu cổng thông tin điện tử

Chovayhapdan.vn là trang web so sánh cho vay. Chúng tôi cung cấp thông tin minh bạch và đầy đủ. Với các dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ biết nên chọn khoản vay nào.

Quảng cáo: Tamo - Vay tiền online nhanh chóng  Thêm thông tin