Vay online

    Đăng ký vay online ở đâu lãi suất tốt nhất?

Dạo quanh các website vay tiền, hay chỉ cần gõ từ khóa “vay online”, bạn sẽ gặp không ít đơn vị hỗ trợ cho vay online lãi suất thấp, nhanh chóng. Chỉ cần gọi một cú điện thoại, hay điền đầy đủ thông tin, hồ sơ, giấy tờ, không cần tài sản bảo lãnh, bạn đã nhận được khoản tiền vay mình mong muốn một cách dễ dàng.

Khác ATM Online

6.000.000 ₫
Số tiền vay 3.000.000 ₫ - 6.000.000 ₫
Lãi 12 %
Kỳ hạn 92 - 183 ngày

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 3.000.000 – 6.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 92 - 183 ngày
 • Duyệt vay trong vòng: 3 phút

Điều khoản cho vay

 • Độ tuổi từ 18+
 • CMND còn hiệu lực
 • Có thu nhập ổn định

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty ATM Online

Vay từ 3.000.000 ₫ với lãi suất từ 12 % KhácQuảng cáo
15.000.000 ₫
Số tiền vay 500.000 ₫ - 15.000.000 ₫
Lãi 0 %
Kỳ hạn 7 - 30 ngày

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 500.000 – 15.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 7 - 30 ngày
 • Duyệt vay trong vòng: 15 phút

Điều khoản cho vay

 • Dịch vụ Tamo.vn phục vụ đối tượng khách hàng là người Việt Nam
 • Trong độ tuổi từ 20 - 60 tuổi
 • Có việc làm thu nhập ổn định

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SOFI SOLUTIONS

Vay từ 500.000 ₫ với lãi suất từ 0 % KhácQuảng cáo
50.000.000 ₫
Số tiền vay 3.000.000 ₫ - 50.000.000 ₫
Lãi 1,5 %
Kỳ hạn 9 - 12 tháng

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 3.000.000 – 50.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 9 - 12 tháng
 • Duyệt vay trong vòng: 30 phút

Điều khoản cho vay

 • Địa điểm - Công dân Việt Nam sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam
 • Tuổi 18 + tuổi
 • Thông tin tín dụng - Thông tin cá nhân và CMND

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty Tima VN

Vay từ 3.000.000 ₫ với lãi suất từ 1,5 % KhácQuảng cáo
500.000.000 ₫
Số tiền vay 1.000.000 ₫ - 500.000.000 ₫
Lãi 9 %
Kỳ hạn 6 - 60 tháng

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 1.000.000 – 500.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 6 - 60 tháng
 • Duyệt vay trong vòng: 30 phút

Điều khoản cho vay

 • Khách hàng có độ tuổi không quá 55 đối với nữ và 60 đối với nam tại thời điểm kết thúc khoản vay
 • Khách hàng có hộ khẩu/sổ tạm trú (KT3) tại Tỉnh/Thành phố nơi MB có trụ sở
 • Khách hàng được trả lương qua tài khoản và có thời gian công tác tại Đơn vị quản lý hiện tại tối thiểu 01 năm
 • Khách hàng đáp ứng các quy định và điều kiện cho vay của MB

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty Military Commercial Joint Stock Bank

Vay từ 1.000.000 ₫ với lãi suất từ 9 % KhácQuảng cáo
30.000.000 ₫
Số tiền vay 1.000.000 ₫ - 30.000.000 ₫
Lãi 4,5 %
Kỳ hạn 5 ngày - 24 tháng

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức vay, 1.000.000 đ – 30.000.000 đ
 • Thời hạn vay, 5 ngày - 24 tháng

Điều khoản cho vay

 • Tuổi 21+
 • Thẻ ngân hàng
 • Điện thoại di động
 • Quốc tịch Việt Nam

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty ROKSORE CORPORATION LP

Vay từ 1.000.000 ₫ với lãi suất từ 4,5 % KhácQuảng cáo
10.000.000 ₫
Số tiền vay 500.000 ₫ - 10.000.000 ₫
Lãi 10 %
Kỳ hạn 7 - 30 ngày

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 500.000 – 10.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 7 - 30 ngày
 • Duyệt vay trong vòng: 5 phút

Điều khoản cho vay

 • Dịch vụ Tamo.vn phục vụ đối tượng khách hàng là người Việt Nam
 • Có việc làm thu nhập ổn định

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty Công Ty TNHH Gofingo Việt Nam

Vay từ 500.000 ₫ với lãi suất từ 10 % KhácQuảng cáo
10.000.000 ₫
Số tiền vay 500.000 ₫ - 10.000.000 ₫
Lãi 10 %
Kỳ hạn 7 - 30 ngày

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức vay, 500.000 đ – 10.000.000 đ
 • Thời hạn vay, 7 - 30 ngày

Điều khoản cho vay

 • Phải là công dân của nước Việt Nam
 • Giấy tờ hợp lệ

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty Viaconto co. Ltd.

Vay từ 500.000 ₫ với lãi suất từ 10 % KhácQuảng cáo
10.000.000 ₫
Số tiền vay 500.000 ₫ - 10.000.000 ₫
Lãi 11,9 %
Kỳ hạn 7 - 30 ngày

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 500.000 – 10.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 7 - 30 ngày
 • Duyệt vay trong vòng: 15 phút

Điều khoản cho vay

 • Tuổi: 18 -70
 • Công dân Việt Nam
 • Có thu nhập ổn định
 • CMND/CCCD hiệu lực

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty CÔNG TY TNHH BUSINESS MASTER

Vay từ 500.000 ₫ với lãi suất từ 11,9 % KhácQuảng cáo
10.000.000 ₫
Số tiền vay 1.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
Lãi 21 %
Kỳ hạn 10 - 30 ngày

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 1.000.000 – 10.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 10 - 30 ngày
 • Duyệt vay trong vòng: 15 phút

Điều khoản cho vay

 • Công dân Việt Nam có CMND hoặc hộ chiếu hợp lệ
 • Độ tuổi: từ 22 đến 60

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty TNHH MTV LENDTOP

Vay từ 1.000.000 ₫ với lãi suất từ 21 % KhácQuảng cáo
15.000.000 ₫
Số tiền vay 500.000 ₫ - 15.000.000 ₫
Lãi 0 %
Kỳ hạn 5 - 30 ngày

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 500.000 – 15.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 5 - 30 ngày
 • Duyệt vay trong vòng: 15 phút

Điều khoản cho vay

 • Công dân Việt Nam có CMND hoặc hộ chiếu hợp lệ
 • Độ tuổi: từ 18 đến 60

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty Oncredit

Vay từ 500.000 ₫ với lãi suất từ 0 % KhácQuảng cáo
10.000.000 ₫
Số tiền vay 1.000.000 ₫ - 10.000.000 ₫
Lãi 0,9 %
Kỳ hạn 3 - 36 tháng

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 1.000.000 – 10.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 3 - 36 tháng
 • Duyệt vay trong vòng: 15 phút

Điều khoản cho vay

 • Công dân Việt Nam có CMND hoặc hộ chiếu hợp lệ
 • Độ tuổi: từ 22 đến 60

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty Vaynhanh24h.com

Vay từ 1.000.000 ₫ với lãi suất từ 0,9 % KhácQuảng cáo
5.000.000 ₫
Số tiền vay 1.000.000 ₫ - 5.000.000 ₫
Lãi 1,5 %
Kỳ hạn 7 - 60 ngày

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức vay, 1.000.000 đ – 5.000.000 đ
 • Thời hạn vay, 7 - 60 ngày

Điều khoản cho vay

 • Phải là công dân của nước Việt Nam
 • Giấy tờ hợp lệ

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty CashCat VN

Vay từ 1.000.000 ₫ với lãi suất từ 1,5 % KhácQuảng cáo
15.000.000 ₫
Số tiền vay 500.000 ₫ - 15.000.000 ₫
Lãi 0 %
Kỳ hạn 5 - 30 ngày

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức: từ 500.000 – 15.000.000 VND
 • Thời hạn vay: 5 - 30 ngày
 • Duyệt vay trong vòng: 15 phút

Điều khoản cho vay

 • Công dân Việt Nam có CMND hoặc hộ chiếu hợp lệ
 • Độ tuổi: từ 18 đến 60

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty Fin-Loan

Vay từ 500.000 ₫ với lãi suất từ 0 % KhácQuảng cáo
10.000.000 ₫
Số tiền vay 500.000 ₫ - 10.000.000 ₫
Lãi 12 %
Kỳ hạn 91 – 120 ngày

Thông tin nhanh

Đặc điểm của khoản vay này

 • Hạn mức vay, 500.000 đ – 10.000.000 đ
 • Thời hạn vay, 91 – 120 ngày

Điều khoản cho vay

 • Tuổi 22 - 60+
 • Thẻ ngân hàng
 • Điện thoại di động
 • Quốc tịch Việt Nam

Giới thiệu công ty

Thông tin thêm về công ty Takomo

Vay từ 500.000 ₫ với lãi suất từ 12 % KhácQuảng cáo

    Đăng ký vay online ở đâu lãi suất tốt nhất?

Thế nào là vay online?

Vay online, hay còn gọi là vay tiền trực tuyến, thực chất là hình thức vay tín chấp với các giao dịch được tiến hành online thông qua website, các ứng dụng trên điện thoại hoặc các sàn giao dịch online. Khách hàng được hưởng rất nhiều lợi ích từ vay online:

Vay online từ các ngân hàng, tổ chức tín dụng uy tín

 Ngân hàng đang đẩy mạnh các sản phẩm cho vay tín chấp. Không cần phải đến tận ngân hàng để vay vốn, khách hàng có thể ngồi tại nhà để vay tiền online nhanh chóng và tiện lợi. Các tổ chức uy tín và ngân hàng đều công khai mức lãi suất, thời hạn cho vay, điều kiện/điều khoản vay vốn rõ ràng, minh bạch, có đội ngũ tư vấn, chăm sóc khách hàng online, hỗ trợ khách hàng có nhu cầu tìm hiểu, tra cứu dễ dàng. 

Ngân hàng

Lãi suất/năm

Thời hạn vay

Yêu cầu thu nhập

BIDV

12.6%

4 năm

3 triệu

VP Bank

25%

5 năm

6 triệu

Vietcombank

14.4%

5 năm

3 triệu

Viettinbank

14.4%

4 năm

3.5 triệu

Prudential Finance

18%

4 năm

4 triệu

Standard Chartered

20%

5 năm

6 triệu

Techcombank

16%

5 năm

5 triệu

(Bảng lãi suất cho vay tín chấp của giữa các ngân hàng)

 Để được vay online nhanh từ ngân hàng, khách hàng phải đạt đủ điều kiện vay vốn ngân hàng đưa ra. Hầu hết các ngân hàng đều yêu cầu người vay phải có sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú KT3 tại nơi đăng ký vay vốn, không có lịch sử nợ xấu và thu nhập ổn định hàng tháng.

Vay online từ các ứng dụng trên điện thoại

Nếu bạn đang cần vay tiền online nhanh trong ngày, thì việc tham khảo các ứng dụng vay tiền trên điện thoại là điều hết sức cần thiết. Chỉ mất 5 phút để điền chứng minh thư và thông tin vay, khách hàng sẽ được xét duyệt ngay một khoản vay tối đa 30 phút. 

Ứng dụng

Giá trị khoản vay

Giấy tờ vay

Lãi suất

Doctor Dong

500.000đ – 10 triệu

CMND

0% cho khoản vay đầu

Cash Wagon

1 triệu – 10 triệu

CMND

0% cho khoản vay đầu

Money Cat

500.000đ – 10 triệu

CMND

0% cho khoản vay đầu

Akulaku

500.000đ – 3 triệu 6

CMND

Thấp nhất hiện nay

Tamo

500.000đ – 15 triệu

CMND

Giảm 25% khi vay lần đầu

Uvay

2 triệu – 10 triệu

CMND

Tặng phiếu giảm 30.000đ lãi suất vay

(Top ứng dụng vay tiền online uy tín)

 Để vay online, khách hàng chỉ cần chuẩn bị CMND và tiến hành vay qua 3 bước đơn giản thông qua trang web hoặc app vay tiền.

 Khi đã chọn được đơn vị vay phù hợp, bạn vào mục chọn vay, điền đầy đủ thông tin bắt buộc như số chứng minh thư, họ tên, nghề nghiệp, địa chỉ, xác nhận thân nhân... , sau đó tải ảnh CMND lên hệ thống để bên tài chính xác thực thông tin nhanh hơn.

 Khi đã có đầy đủ thông tin, bạn gửi cho bên vay để họ xem xét. Trong vòng 5 - 15 phút, bạn sẽ nhận được thông báo tin nhắn xác nhận hoặc nhân viên tư vấn liên hệ để xác nhận lại khoản vay hoặc bổ sung giấy tờ nếu còn thiếu. Ngoài ra, một số công ty tín dụng sẽ tự động duyệt khoản vay luôn cho bạn.

 Trong vòng 20 phút kể từ khi đăng ký, khoản tiền vay sẽ được giải ngân nhanh chóng vào tài khoản ngân hàng của bạn. Tới hạn thanh toán, bên cho vay cũng sẽ gửi tin nhắn thông báo bạn biết số tiền phải trả và thời hạn để bạn thanh toán.

Lãi suất vay online

Hình thức vay tiền online không cần chứng minh thu nhập hay thế chấp tài sản nên lãi suất sẽ cao hơn so với việc bạn vay có tài sản thế chấp hoặc vay tín chấp. Mức lãi suất sẽ dao động từ 1.6%/tháng trở lên hoặc cao hơn. Lãi suất cho vay sẽ được cài đặt tính tự động trên ứng dụng vay, đó chính là khoản tiền bạn phải trả. Khi đã biết được số tiền, bạn nên xem xét lại khả năng chi trả của mình để đưa ra quyết định, nếu vượt ngoài tầm kiểm soát của bạn thì nên hủy vay ngay lập tức. 

Nếu đang có ý định vay online từ 20 - 30 triệu trở lên, bạn nên tham khảo các dịch vụ cho vay tín chấp uy tín tại ngân hàng, tổ chức uy tín như SHB, MBBank, VPBank, Shinhan Bank, Home Credit, HD Saison… để được hưởng lãi suất ưu đãi nhiều hơn.


Đăng ký vay online ở đâu lãi suất tốt nhất? Xếp hạng: 4.5/5 từ 22 bình chọn.
LÊ THỊ PHƯƠNG CHI LÊ THỊ PHƯƠNG CHI(LinkedIn)
Tôi là một copywriter tự do trong lĩnh vực tài chính và cũng là một dịch giả chuyên về lĩnh vực tài chính, Tiền điện tử và Công nghệ. Mas thông tin...

Nhà điều hành

So sánh khoản vay Chovayhapdan.vn:
double technology s.r.o., VAT: CZ08695717
Công ty không phải là nhà cung cấp của bất kỳ sản phẩm tài chính nào.

Giới thiệu cổng thông tin điện tử

Chovayhapdan.vn là trang web so sánh cho vay. Chúng tôi cung cấp thông tin minh bạch và đầy đủ. Với các dịch vụ của chúng tôi, bạn sẽ biết nên chọn khoản vay nào.

Quảng cáo: Tamo - Vay tiền online nhanh chóng  Thêm thông tin