Cashwagon – Vay siêu tốc lên đến 10.000.000 VND

Cashwagon – Vay siêu tốc lên đến 10.000.000 VND
Ảnh chụp màn hình của trang web:https://cashwagon-cc.vn, tác giả của trang web:TNHH CASHWAGON, ảnh chụp màn hình được sử dụng thay cho giấy phép hợp pháp.

Cashwagon

  • Hạn mức: từ 1.000.000 – 10.000.000 VND
  • Thời hạn vay: 10 ngày - 12 tháng
  • Duyệt vay trong vòng: 15 phút

Khác ATM Online

Cashwagon Nhận xét

Tổng quan nhanh

  • Hạn mức: từ 1.000.000 – 10.000.000 VND
  • Thời hạn vay: 10 ngày - 12 tháng

Cashwagon bảng trả nợ

Các khoản vay cho khách hàng mới không có hoa hồng!

Số tiền vay Phí Tổng số tiền phải trả Thời hạn vay
1.000.000 VND 0 VND 1.000.000 VND 10 ngày
2.000.000 VND 0 VND 2.000.000 VND 10 ngày
4.000.000 VND 0 VND 4.000.000 VND 10 ngày
Cashwagon máy tính Quảng cáo

Một ví dụ tượng trưng

Khách hàng (KH) có thể chọn bất kỳ khoản vay lên đến 2.500.000 vnd để sử dụng trong vòng 12 tháng. Ví dụ, một KH muốn vay số tiền 2.000.000 VND trong 3 tháng. Khách hàng chỉ cần thanh toán hàng tháng tối thiểu (MMP) mỗi tháng. MMP = 2.000.000 vnd x 40% = 800.000 vnd. Khi KH quyết định trả đầy đủ khoản vay của mình, KH sẽ phải thanh toán đầy đủ tổng số tiền hoàn trả (TRA) vào cuối kỳ hạn 3 tháng. TRA = 2.000.000 vnd + (2.000.000 vnd x 40%) = 2.800.000 vnd

Cashwagon kinh nghiệm và thảo luận

Cashwagon kinh nghiệm

Hãy kể cho chúng tôi nghe về kinh nghiệm của bạn với Cashwagon tại địa chỉ email info@chovayhapdan.vn và chúng tôi sẽ đưa nó vào cuộc thảo luận của chúng tôi mà không công bố danh tính.


Cashwagon có phải lừa đảo không?

Không. Sản phẩm hoàn toàn tốt và không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì bị ẩn. Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thực sự cung cấp các khoản vay này.

LÊ THỊ PHƯƠNG CHI LÊ THỊ PHƯƠNG CHI(LinkedIn)
Tôi là một copywriter tự do trong lĩnh vực tài chính và cũng là một dịch giả chuyên về lĩnh vực tài chính, Tiền điện tử và Công nghệ. Mas thông tin...

Quảng cáo: Tamo - Vay tiền online nhanh chóng  Thêm thông tin