CashCat – Vay siêu tốc lên đến 5.000.000 VND

CashCat – Vay siêu tốc lên đến 5.000.000 VND
Ảnh chụp màn hình của trang web:https://cashcat.vn, tác giả của trang web:CashCat VN, ảnh chụp màn hình được sử dụng thay cho giấy phép hợp pháp.

CashCat

  • Hạn mức vay, 1.000.000 đ – 5.000.000 đ
  • Thời hạn vay, 7 - 60 ngày

Khác ATM Online

CashCat Nhận xét

Tổng quan nhanh

  • Hạn mức: từ 1.000.000 – 5.000.000 VND
  • Thời hạn vay: 7 - 60 ngày

CashCat bảng trả nợ

Số tiền vay Phí Tổng số tiền phải trả Thời hạn vay
4.500.000 VND 4.500.420 VND 661.000 VND 7 ngày
CashCat máy tính Quảng cáo

Một ví dụ tượng trưng

Nếu khoản nợ tương đương với 4,500,000 VND, phí sử dụng tín dụng sẽ lên tới 60 một ngày, xấp xỉ 1.5% một ngày, với lãi suất hàng năm là 547.5% Công ty cho khách hàng vay tiền dựa vào hợp đồng còn hiệu lực tới 31/12/2020. Khách hàng có thể nhận một khoản vay với không giới hạn kỳ hạn, cứ 7 hoặc 14 ngày thanh toán một lần theo quyết định của khách hàng. Trách nhiệm tài chính của người sử dụng tín dụng trong trường hợp không thực hiện nghĩa vụ đối với đối tác tài chính được liệt kê dưới đây:

CashCat kinh nghiệm và thảo luận

CashCat kinh nghiệm

Hãy kể cho chúng tôi nghe về kinh nghiệm của bạn với CashCat tại địa chỉ email info@chovayhapdan.vn và chúng tôi sẽ đưa nó vào cuộc thảo luận của chúng tôi mà không công bố danh tính.


CashCat có phải lừa đảo không?

Không. Sản phẩm hoàn toàn tốt và không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì bị ẩn. Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thực sự cung cấp các khoản vay này.

LÊ THỊ PHƯƠNG CHI LÊ THỊ PHƯƠNG CHI(LinkedIn)
Tôi là một copywriter tự do trong lĩnh vực tài chính và cũng là một dịch giả chuyên về lĩnh vực tài chính, Tiền điện tử và Công nghệ. Mas thông tin...

Quảng cáo: Tamo - Vay tiền online nhanh chóng  Thêm thông tin