Binixo – Vay siêu tốc lên đến 10.000.000 VND

Binixo – Vay siêu tốc lên đến 10.000.000 VND
Ảnh chụp màn hình của trang web:https://binixo.vn, tác giả của trang web:Binixo, ảnh chụp màn hình được sử dụng thay cho giấy phép hợp pháp.

Binixo

  • Hạn mức: từ 1.000.000 – 10.000.000 VND
  • Thời hạn vay: 3 - 36 tháng
  • Duyệt vay trong vòng: 15 phút

Khác ATM Online

Binixo Nhận xét

Tổng quan nhanh

  • Hạn mức: từ 1.000.000 – 10.000.000 VND
  • Thời hạn vay: 3 - 36 tháng

Binixo bảng trả nợ

Các khoản vay cho khách hàng mới không có hoa hồng!

Số tiền vay Phí Tổng số tiền phải trả Thời hạn vay
1.000.000 VND 0 VND 1.000.000 VND 3 tháng
2.000.000 VND 0 VND 2.000.000 VND 3 tháng
3.000.000 VND 0 VND 3.000.000 VND 3 tháng
Binixo máy tính Quảng cáo

Một ví dụ tượng trưng

Số tiền vay: 1.000.000 VND. Phí 0 VND. Tổng số tiền bạn phải trả 1.000.000 VND. Thời hạn vay 3 tháng.

Binixo kinh nghiệm và thảo luận

Binixo kinh nghiệm

Hãy kể cho chúng tôi nghe về kinh nghiệm của bạn với Binixo tại địa chỉ email info@chovayhapdan.vn và chúng tôi sẽ đưa nó vào cuộc thảo luận của chúng tôi mà không công bố danh tính.


Binixo có phải lừa đảo không?

Không. Sản phẩm hoàn toàn tốt và không cần phải lo lắng về bất cứ điều gì bị ẩn. Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực thực sự cung cấp các khoản vay này.

LÊ THỊ PHƯƠNG CHI LÊ THỊ PHƯƠNG CHI(LinkedIn)
Tôi là một copywriter tự do trong lĩnh vực tài chính và cũng là một dịch giả chuyên về lĩnh vực tài chính, Tiền điện tử và Công nghệ. Mas thông tin...

Quảng cáo: Tamo - Vay tiền online nhanh chóng  Thêm thông tin